Power VS Authority

‎1. power vs authority.

2. bila kita diamanahkan satu jawatan, datang sekali dengannya adalah kuasa (power).

3. adanya kuasa yang datang dengan jawatan itu bukan bermaksud kita boleh membuat segala keputusan sesuka hati kita (authority).

4. kuasa itu kalau jatuh ke tangan yang salah, mampu memusnahkan segala-galanya.

5. kuasa itu juga kalau disalahgunakan menjerumus kepada aktiviti2 tidak sihat yang lain. jealousy, backstabbing, etc..

Copyright © Ini Bukan Cerita Dongeng, 01:43 AM, 18/03/2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: